Stage management

De stagemanager is verantwoordelijk voor de veiligheid, voortgang en (technisch/logistieke) kwaliteit bij de operationele uitvoering van producties. De stagemanager verzamelt op de betreffende dag alle relevante informatie over de productie en informeert en instrueert technici en stagehands. De stagemanager ontvangt de externe partij, neemt de productie en werkzaamheden door, stuurt gedurende de dag op voortgang/schema’s en fungeert als 1e aanspreekpunt bij vragen e.d. betreffende de productie.Ook intern is de stagemanager bij vragen/knelpunten m.b.t. zijn productie het 1e aanspreekpunt voor bedrijfsleiders, receptie, expeditie beheer en programmeurs. De stagemanager sluit tenslotte de productie af, neemt afscheid van de externe partij/band/orkest, schrijft het evaluatieverslag en is verantwoordelijk voor het registreren van de gemaakte productie uren.